στοιχεία προγράμματος


Το σχέδιο υποβολής του προγράμματος.


Λόγω μεγάλης ζήτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, έγινε επιλογή 53 μαθητών μετά από τη συμπλήρωση του επόμενου τεστ.

Οι συμμετέχοντες μαθητές.Ανακοίνωση 1 προς γονείς:

Ανακοίνωση 2 προς γονείς:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου